ธรรมทาน
วาระก่อนนิพพาน ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
วาระก่อนนิพพาน ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

วาระก่อนนิพพาน ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ณ ศาลาที่พักอาพาธ พ.ศ. ๒๔๙๒ วัดป่ากลางโนนภู่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ PDF ขนาด ๖๗.๕ เมกกะไบต์ จำนวน ๑๘๘ หน้า

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
วาระก่อนนิพพาน ฉบับสมบูรณ์ คลิก
หนังสือธรรม
หยดน้ำบนใบบัว
หยดน้ำบนใบบัว

หนังสือคติธรรมและชีวประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสมฺปนฺโน)

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ PDF ขนาด ๔๖ เมกกะไบต์ จำนวน ๓๘๖ หน้า

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
หยดน้ำบนใบบัว คลิก
หนังสือธรรม
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (ฉบับสมบูรณ์)
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (ฉบับสมบูรณ์)

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ PDF ขนาด ๕๓.๕ เมกกะไบต์ จำนวน ๓๓๘ หน้า

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
หลวงปู่เจี๊ยะ ฉบับสมบูรณ์ คลิก
หนังสือธรรม
เสียงจากปากเกร็ด หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (จันทรสมบูรณ์)
เสียงจากปากเกร็ด หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (จันทรสมบูรณ์)

เป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่รวบรวมประวัติ ปฏิปทา และพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ที่แสดงทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ และมีข้อธรรมคำสอนที่เป็นลายมือของหลวงปู่เองด้วย นอกจากนี้ยังมีประวัติการเดินทางเพื่อไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติในหลายประเทศ ภายในเล่มยังมีภาพถ่ายขององค์หลวงปู่ทั้งในอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันอีกด้วย พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ท่านเป็นพระธุดงคกรรมฐาน สายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบันอายุ ๙๙ ปี ยังคงดำรงธาตุขันธ์อยู่ที่กุฏิสงฆ์สวนทิพย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ PDF ขนาด ๖๕ เมกกะไบต์ จำนวน ๕๑๖ หน้า

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
เสียงจากปากเกร็ด คลิก
หนังสือธรรม
ท่านเพียร ศิษย์ก้นกุฏิของเรา
ท่านเพียร ศิษย์ก้นกุฏิของเรา

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ PDF ขนาด ๑๑.๒ เมกกะไบต์ จำนวน ๘๑ หน้า

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ท่านเพียร ศิษย์ก้นกุฏิของเรา คลิก
หนังสือธรรม
ธรรม...ย้ำเตือน
ธรรม...ย้ำเตือน

หลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทไฟล์ : ไฟล์ PDF ขนาด ๑๖.๙ เมกกะไบต์ จำนวน ๑๘๒ หน้า

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ท่านเพียร ศิษย์ก้นกุฏิของเรา คลิก
หนังสือธรรม
ฐานิยบูชา ๒๕๔๔ : ๘๐ ปี หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ฐานิยบูชา  ๒๕๔๔ :  ๘๐ ปี  หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

ฐานิยปูชา ๒๕๔๔ - ๘๐ ปี หลวงพ่อพุธ นับเป็นฐานิยปูชาฉบับพิเศษ ถ้าหลวงพ่อยังครองขันธ์อยู่ถึงปีนี้ (ปีที่จัดทำ) ท่านก็จะมีอายุครบ ๘๐ ปี ซึ่งเราก็น่าจะได้ทำอะไรที่เป็นพิเศษถวายท่านในโอกาสพิเศษนี้ ความเป็น "พิเศษ" ที่วิเศษที่สุดคือ การน้อมนำธรรมที่ท่านอบรมสั่งสอนไว้มาปฏิบัติและเผยแผ่ให้พิเศษกว่าปกติ ด้านการปฏิบัติบูชา หลวงพ่อเน้นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันคือ การอยู่อย่างมีสติ "ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด ให้มีสติอยู่ทุกเมื่อ"

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ฐานิยบูชา ๒๕๔๔ คลิก
หนังสือธรรม
เขมจิตตานุสรณ์ ผู้มีจิตอันเกษม : พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต)
เขมจิตตานุสรณ์ ผู้มีจิตอันเกษม : พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต)

หลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต ป.ธ.๖) ได้กำเนิดขึ้น ตั้งอยู่และละสังขารไป นับรวมได้ ๗๙ ปี ๑๐ เดือน ๑๙ วัน นับได้ว่าชีวิตของท่านมีคุณค่า มีสาระประโยชน์ควรแก่การศึกษา ผู้มีปัญญาทั้งหลายควรจะได้เจริญรอยตามเป็นอย่างยิ่ง … ตลอดชีวิตของท่าน ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ในพระพุทธศาสนาตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครบบริบูรณ์ทั้ง ๒ ด้าน นับรวมเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๖๖ ปีเต็ม

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. เขมจิตตานุสรณ์ คลิก
หนังสือธรรม
มณีมุกดา : หลวงปู่คูณ สิริจันโท
มณีมุกดา : หลวงปู่คูณ  สิริจันโท

หนังสือชุดนี้เป็นธรรมอักษรที่จารึกลิขิตไว้โดยองค์หลวงปู่เองทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เคยปรากฏสู่สาธุชนมาก่อน ประกอบด้วยธรรม ประวัติ ปฏิปทา คติธรรมที่เป็นข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ที่กระทำให้แจ้งแล้วซึ่งอริยผล และหลวงปู่ได้มีเมตตาธรรม กรุณาธรรมอันบริสุทธิ์ประดุจแก้วมณีโชติที่ได้มอบลิขิตธรรมให้แก่สานุศิษย์ได้ศึกษา

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. มณีมุกดา คลิก
หนังสือธรรม
สิริมงฺคโล รำลึก : หลวงตาผนึก
สิริมงฺคโล รำลึก : หลวงตาผนึก

หนังสือสิริมงฺคโลรำลึกเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเนื่องในงานประชุมเพลิงหลวงตาผนึก สิริมงฺคโล ณ วัดป่าเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเครื่องเตือนใจแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายถึงองค์หลวงตา พระผู้ได้ชื่อว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่ได้บังเกิดขึ้นมาแล้วในโลก พระผู้อยู่เพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยความเมตตาไม่มีประมาณ พระผู้ได้ล่วงลับดับขันธ์สู่พระนิพพานไปแล้วในที่สุด

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. สิริมงฺคโล รำลึก คลิก
หนังสือธรรม
สู่เมธาธรรม : พระราชสุเมธาจารย์
สู่เมธาธรรม : พระราชสุเมธาจารย์

เนื่องในโอกาสที่พระราชสุเมธาจารย์เจริญอายุ ๗๕ ปี ดำรงสมณเพศได้ ๔๓ พรรษา บรรดาศิษยานุศิษย์ จึงปรารภวาระนี้จัดพิมพ์หนังสือชีวประวัติและคติธรรมของหลวงพ่อชื่อ "สู่เมธาธรรม" เล่มพิเศษ เพื่อเป็นอาจริยบูชาโดยกองทุนธรรมบูชาและคณะศิษยานุศิษย์พิมถวายเป็นธรรมบรรณาการ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. สู่เมธาธรรม คลิก
หนังสือธรรม
๑ ทศวรรษ วัดอภัยคีรี : พระอาจารย์ปสันโน
๑ ทศวรรษ วัดอภัยคีรี : พระอาจารย์ปสันโน

ในโอกาสที่วัดอภัยคีรีมีอายุครบ ๑๐ ปี กองทุนธรรมบูชาและคณะศิษย์มีความเห็นตรงกันว่า ควรจัดพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึก เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ได้ขออนุญาตนำกัณฑ์เทศน์ของพระอาจารย์ปสันโน และพระอาจารย์อมโร มารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ๑ ทศวรรษ วัดป่าอภัยคีรี คลิก
หนังสือธรรม
ก้าวย่าง... บนทางธรรม : พระครูโอภาสวุฒิกร
ก้าวย่าง... บนทางธรรม : พระครูโอภาสวุฒิกร

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยลูกศิษย์ฝ่ายฆราวาส เพื่อแจกเป็นบรรณาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๖๐ ปี ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโสภณ โอภาโส ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙ ด้วยบารมีของพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) และหลวงพ่อโสภณ โอภาโส จึงทำให้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนกัลยาณมิตรและญาติธรรมทั้งหลาย ช่วยหาข้อมูล ภาพถ่ายประกอบเรื่องและรายละเอียดอื่นๆ และสำคัญที่สุดคือ ช่วยเป็นกำลังในการหาทุนทรัพย์เพื่อการพิมพ์ จึงทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จเป็นรูปเล่มเรียบร้อย

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ก้าวย่างบนทางธรรม คลิก
หนังสือธรรม
๑ เดือนในป่าพง
๑ เดือนในป่าพง

๑ เดือนในป่าพง เป็นผลงานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต) ได้เรียบเรียงเอาไว้ ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณค่า ควรแก่การเผยแผ่แก่ผู้สนใจใฝ่ธรรม สัมมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตนเอง​ โดยเฉพาะคติธรรมที่ผู้เรียบเรียงได้รับการถ่ายทอดโดยตรง จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อชา นับว่ามีค่าสุดที่จะประมาณได้

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ๑ เดือนในป่าพง คลิก
หนังสือธรรม
ธรรม ธรรมชาติ : หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
ธรรม ธรรมชาติ : หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ได้มีชีวิตต่อจากรูปนาม คือไม่เป็นอะไรกับอะไร
นี้คือชีวิต ถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ ก็ไม่มีชีวิต
ชีวิตไม่เป็นอะไรกับอะไร คือจุดหมายปลายทาง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. ธรรม ธรรมชาติ คลิก
หนังสือธรรม
จิตสดใส แม้กายพิการ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
จิตสดใส แม้กายพิการ : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
๐๑. จิตสดใส แม้กายพิการ คลิก
หนังสือธรรม
ใหม่ล่าสุด
เว็บเพื่อนบ้าน