เสียงจากปากเกร็ด หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (จันทรสมบูรณ์)
เสียงจากปากเกร็ด หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (จันทรสมบูรณ์)
รายละเอียด :

เป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่รวบรวมประวัติ ปฏิปทา และพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ที่แสดงทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ และมีข้อธรรมคำสอนที่เป็นลายมือของหลวงปู่เองด้วย นอกจากนี้ยังมีประวัติการเดินทางเพื่อไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติในหลายประเทศ ภายในเล่มยังมีภาพถ่ายขององค์หลวงปู่ทั้งในอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันอีกด้วย พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ท่านเป็นพระธุดงคกรรมฐาน สายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบันอายุ ๙๙ ปี ยังคงดำรงธาตุขันธ์อยู่ที่กุฏิสงฆ์สวนทิพย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทสื่อ :

ไฟล์ PDF, ขนาด ๖๕ เมกกะไบต์, จำนวน ๕๑๖ หน้า

ดาวน์โหลด
หมวด : หนังสือพระ
ก.ค.
๒๑
๕๖